Ohne Nikotin

 • Banana / Vanilla Milkshake 1600 0%
  Banana / Vanilla Milkshake 1600 0%

  Hoke

  Banana / Vanilla Milkshake 1600 0%

  CHF 11.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Blueberry Ice 1600 0%
  Blueberry Ice 1600 0%

  Hoke

  Blueberry Ice 1600 0%

  CHF 11.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Double Melon Ice 1600 0%
  Double Melon Ice 1600 0%

  Hoke

  Double Melon Ice 1600 0%

  CHF 11.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Grape Ice 1600 0%
  Grape Ice 1600 0%

  Hoke

  Grape Ice 1600 0%

  CHF 11.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Peach Ice 1500 0%
  Peach Ice 1500 0%

  Elfbar

  Peach Ice 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Blue Razz Lemonade 1500 0%
  Blue Razz Lemonade 1500 0%

  Elfbar

  Blue Razz Lemonade 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Cherry 1500 0%
  Cherry 1500 0%

  Elfbar

  Cherry 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Apple Peach 1500 0%
  Apple Peach 1500 0%

  Elfbar

  Apple Peach 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Lychee 800 0%
  Lychee 800 0%

  LikeMe

  Lychee 800 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Watermelon 1600 0%
  Watermelon 1600 0%

  Hoke

  Watermelon 1600 0%

  CHF 11.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Strawberry Watermelon 1600 0%
  Strawberry Watermelon 1600 0%

  Hoke

  Strawberry Watermelon 1600 0%

  CHF 11.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Pink Lemonade 1500 0%
  Pink Lemonade 1500 0%

  Elfbar

  Pink Lemonade 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • E-Shisha Peach Ice 700 0%
  E-Shisha Peach Ice 700 0%

  Aroma King

  E-Shisha Peach Ice 700 0%

  CHF 7.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Guava 800 0%
  Guava 800 0%

  LikeMe

  Guava 800 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • E-Shisha Mixed Berry 700 0%
  E-Shisha Mixed Berry 700 0%

  Aroma King

  E-Shisha Mixed Berry 700 0%

  CHF 7.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Watermelon 1500 0%
  Watermelon 1500 0%

  Elfbar

  Watermelon 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Strawberry Kiwi 1500 0%
  Strawberry Kiwi 1500 0%

  Elfbar

  Strawberry Kiwi 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Cherry Lemon Peach 1500 0%
  Cherry Lemon Peach 1500 0%

  Elfbar

  Cherry Lemon Peach 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Strawberry Ice 1500 0%
  Strawberry Ice 1500 0%

  Elfbar

  Strawberry Ice 1500 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • E-Shisha Passion Fruit 700 0%
  E-Shisha Passion Fruit 700 0%

  Aroma King

  E-Shisha Passion Fruit 700 0%

  CHF 7.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • E-Shisha Cool Mango 700 0%
  E-Shisha Cool Mango 700 0%

  Aroma King

  E-Shisha Cool Mango 700 0%

  CHF 7.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Mango Ice 800 0%
  Mango Ice 800 0%

  LikeMe

  Mango Ice 800 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Cool Mint 800 0%
  Cool Mint 800 0%

  LikeMe

  Cool Mint 800 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Banana Ice 800 0%
  Banana Ice 800 0%

  LikeMe

  Banana Ice 800 0%

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro