Mit Nikotin

 • Blueberry 1500
  Blueberry 1500

  Elfbar

  Blueberry 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Watermelon 1500
  Watermelon 1500

  Elfbar

  Watermelon 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Blue Razz Lemonade 1500
  Blue Razz Lemonade 1500

  Elfbar

  Blue Razz Lemonade 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Kiwi Passion Fruit Guava 1500
  Kiwi Passion Fruit Guava 1500

  Elfbar

  Kiwi Passion Fruit Guava 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Apple Peach 1500
  Apple Peach 1500

  Elfbar

  Apple Peach 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Grape 1500
  Grape 1500

  Elfbar

  Grape 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Pineapple Peach Mango 1500
  Pineapple Peach Mango 1500

  Elfbar

  Pineapple Peach Mango 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Blue Razz Lemonade 3500
  Blue Razz Lemonade 3500

  Freeton

  Blue Razz Lemonade 3500

  CHF 17.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Strawberry Ice 2500
  Strawberry Ice 2500

  Freeton

  Strawberry Ice 2500

  CHF 14.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Watermelon Ice 3500
  Watermelon Ice 3500

  Freeton

  Watermelon Ice 3500

  CHF 17.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Coconut Melon 1500
  Coconut Melon 1500

  Elfbar

  Coconut Melon 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Banana Ice 1500
  Banana Ice 1500

  Elfbar

  Banana Ice 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Mango Ice 3500
  Mango Ice 3500

  Freeton

  Mango Ice 3500

  CHF 17.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Neon Rain 1500
  Neon Rain 1500

  Elfbar

  Neon Rain 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Guava Mint 2500
  Guava Mint 2500

  Freeton

  Guava Mint 2500

  CHF 14.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Cola 1500
  Cola 1500

  Elfbar

  Cola 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Earl Grey 3500
  Earl Grey 3500

  Freeton

  Earl Grey 3500

  CHF 17.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Pink Lemonade 1500
  Pink Lemonade 1500

  Elfbar

  Pink Lemonade 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Cantaloupe Ice 2500
  Cantaloupe Ice 2500

  Freeton

  Cantaloupe Ice 2500

  CHF 14.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Lux Grape 1500
  Lux Grape 1500

  Elfbar

  Lux Grape 1500

  CHF 9.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Mango Ice 2500
  Mango Ice 2500

  Freeton

  Mango Ice 2500

  CHF 14.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Strawberry Ice 3500
  Strawberry Ice 3500

  Freeton

  Strawberry Ice 3500

  CHF 17.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Strawberry 600
  Strawberry 600

  Elfbar

  Strawberry 600

  CHF 7.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Orange Ice 2500
  Orange Ice 2500

  Freeton

  Orange Ice 2500

  CHF 14.90
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro